16h 03' ACTUALITATE Buzau
Luni, 05 noiembrie 2018

UPDATE Hasdeul, între modernizare şi şabloanele trecutului

Doru Gheorghiade alte articole de Doru Gheorghiade
42 voturi 8503 vizualizari 1 comentariu doru.gheorghiade@sansabuzoiana.ro
UPDATE [16:03] 06 NOV 2018 ›
În urma materialului publicat mai jos de sansanews.ro, un grup de "Profesori ai Colegiului B.P. Hasdeu" a trimis redacţiei un Comunicat de presă. Din document reiese că elevul Andrei Voicu este un element care a creat probleme în timpul actului de învăţămînt, iar pentru toate acestea a primit mai multe sancţiuni, inclusiv nota scăzută la purtare.

Iată textul comunicatului:

"Comunicat de presă

Pentru înţelegerea corectă a situaţiei elevului Voicu A. Alexandru-Andrei, din clasa a Xl-a G, Colegiul Naţional "B.P. Hasdeu", facem următoarele precizări:
Voicu A. Alexandru-Andrei a absolvit clasa a IX-a (2016-2017) în Colegiul Naţional „Mihai Eminescu", Buzău. Media generală 8,00 (opt), la „Purtare" - media 9 (nouă).
A devenit elev al Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu" în urma transferului (04.09.2017, respectiv 07.09.2017).
Pe parcursul anului şcolar 2017/2018 a acumulat 187 de absenţe, fapt pentru care media la „Purtare" a fost 9 (nouă). A fost corigent, în primul semestru la un obiect. Media generală: 8,42.
Datorită absenţelor şi comportamentului, la şcoală şi la domiciliu, a primit consiliere de specialitate în cadrul colegiului.
Legătura cu familia a fost riguroasă: profesor-diriginte, conducerea colegiului.
În clasa a X-a, aşa cum scrie mama elevului, Doamna Voicu Elena-Gabriela, „(...) a intrat într-un anturaj în care se folosea băuturi alcoolice (am citat exact, s.n.). Nu a venit niciodată la liceu beat sau să vină în liceu cu băuturi alcoolice.
Pentru a-mi salva fiul de acest viciu am cerut ajutor domnului director (...), ajutându-mă prin consiliere şi prin supraveghere mai atentă".
Foarte multe absenţe au fost acumulate şi pe fondul acelui „viciu" semnalat de mama elevului, care a relatat în şcoală că se teme, îi este frică (...).
Conflictual fiind, a deranjat ora unei Doamne Profesor, stătea cu picioarele pe bancă etc. în Consiliul Profesorilor Clasei, Doamna Profesor a afirmat că a lăsat lucrurile aşa, pentru că îi este frică.
Un părinte a declarat că nu poate spune mai multe pentru că se teme pentru fiica lui, colega elevului Voicu.
În ora altei Doamne Profesor a intrat mai târziu, a trântit violent uşa spunând că aşa se comportă un elev cu nota 4 la purtare.
Un alt Domn Profesor a semnalat comportamentul deplasat al elevului pe parcursul orelor.
În Consiliul Profesorilor Clasei era încordat, cu pumnii strânşi ameninţător.
La ora de desen, situaţia este foarte bine cunoscută.
Toate acestea s-au spus şi s-au consemnat în procesul verbal al Comisiei pentru aplicarea standardelor de comportament în Colegiul Naţional "BP Hasdeu". S-au făcut propuneri de sancţionare. Consiliul profesoral va decide în prima şedinţă ordinară.
Adevărul va ieşi la suprafaţă. Onoarea meseriei ne obligă la un comentariu echilibrat.

Profesori ai Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu""


Comunicatul necesită unele precizări. De pildă, nu este de înţeles de ce elevul Andrei Voicu, care a creat atîtea probleme liceului, n-a fost sancţionat mai dur pentru cele săvîrşite pînă acum. De asemenea, nu e limpede de ce a fost nevoie ca el să producă un scandal care să scoată la iveală că în Cancelaria celei mai titrate unităţi de învăţămînt din judeţ s-a aflat timp de cinci ani o profesoară de desen care a postat cu multă vreme pe youtube.com un videoclip în care, îmbrăcată sumar, cîntă o melodie etno, alături de alte două colege de formaţie, prin care invită adolescentele să-şi caute un "moşulică" plin de bani care să le ducă pe Litoral, dacă nu au la îndemînă propriile mijloace financiare  să ajungă la mare. Probabil, pentru că, se pare, elevul a trecut peste problemele pe care le-a avut şi acum are o situaţie bună la învăţătură. În sensul că, în ultima vreme, are numai note de 8, 9 şi 10, cu excepţia obiectului "Desen", unde are nota 3 dată de profesoara de la trupa etno.
 
 
La cîteva ore după comunicatul semnat de un grup de "Profesori ai Colegiului Naţional B.P. Hasdeu", redacţia a mai primit un document iscălit, de această dată ,de "Colegiul Naţional B.P. Hasdeu", sub forma unui Comunicat de presă în care sînt trecute datele din CV-ul profesoarei de desen, Alina Barbu, cîntăreaţă în trupa Kronos.
 
 

"Comunicat de presă

Cu acordul Drei Profesor Barbu Alina, facem următoarele precizări:
Domnişoara Barbu Alina este licenţiată în arte, Facultate de Arte Plastice; anul 2008, iunie. Domeniul: Arte plastice şi decorative; specializarea Pedagogie - Arte plastice şi decorative. Durata studiilor: 4 ani.
Pentru încadrarea în învăţământ a absolvit modulul corespunzător, în anul 2009 (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic).

A susţinut examenul care îi atestă definitivarea în învăţământ în anul 2009, Profesor I, specialitatea Pedagogie - Arte plastice şi decorative (Ordin de Ministru, 2009).
A obţinut gradul didactic II în anul 2013, august: trei examene, medie foarte mare (Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca).

În anul 2014, 1 septembrie a fost repartizată cu statut de cadru didactic titular, prin Decizie a Inspectoratului Şcolar Buzău, "în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014: nota la inspecţia specială:10, nota la proba scrisă:8,8, media de repartizare 9,1".

Colegiul, în baza Deciziei ISJ este obligat să încheie contract de muncă pentru perioadă nedeterminată. Decizia nu este a şcolii, ci a Inspectoratului Şcolar.
A obţinut Gradul didactic I în anul 2017 (Ordin de Ministru): Media generală de acordare a Gradului didactic I este 10 (zece).

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
A realizat mai multe expoziţii, pictură, în cadrul Filialei Buzău.
A renunţat la muzică atunci când a devenit profesor titular al Colegiului Naţional "B.P.Hasdeu".
Înregistrarea care o acuză este de acum 7-8 ani.

Colegiul Naţional "B.P.Hasdeu""Colegiul B.P. Hasdeu, una dintre cele mai renumite şcoli din ţară, este în ultimele zile scena unui conflict produs de mentalitatea retrogradă a unor profesori care par să nu înţeleagă realităţile învăţămîntului de astăzi.

Totul a pornit de la o postare pe FB a unui elev, de clasa a XI-a, care a observat simplu, ceea ce şi alţii ar fi trebuit să vadă, şi anume că profesoara sa de desen, o tînără interpretă de muzică etno, membră a unei trupe de profil, apare în fotografii indecente puse pe contul ei de FB şi pe blog sau îşi exhibă nurii în nişte videoclipuri în care consumatorii de gen sînt învăţaţi cum să ajungă la mare dacă "n-au cu cine sau n-au cu ce".

Videoclipul respectiv e urcat de ani buni pe canalul youtube si  ne-o arată pe juna profesoară de desen fîţîindu-se, alături de colegele sale de trupă, pe stabilopozi şi terase de hoteluri, îndemnînd tinerele care n-au bani să ajungă pe Litoral să găsească un "moşulică" dispus să le sponsorizeze.

Dacă prestaţiile tinerei  profesoare n-au atras atenţia conducerii şcolii, în schimb, unii profesori s-au simţit vexaţi de postarea lui Andrei Voicu, urcată pe grupul elevilor de pe FB, socotind că textul, altfel extrem de bine scris, şi care pune punctul pe i, atentează la autoritatea dascălilor hasdeeni. Astfel, s-a ajuns ca, la iniţiativa profesoarei de desen, elevul Voicu să fie discutat în Comisia de Disciplină a liceului cu propunerea de a i se acorda nota 2 la Purtare şi exmatricularea. Cu alte cuvinte, pentru că un elev a făcut cîteva observaţii normale, unii profesori sînt pe cale să distrugă destinul unul copil inteligent.

Dar iată ce a comentat elevul Andrei Voicu despre videoclipul cu pricina: "Băieţi, eu zic să facem o mişcare şi să-i găsim profei de desen un băiat de care să se lipească! Colegiul B.P. Hasdeu este liceul în care este interzisă purtarea bărbii şi a părului lung, dar ne predă una dintre cele mai luminate minţi ale sistemului de învăţămînt, această struţo-cămilă a artei care se zbate între vocaţia de a cînta şi de a desena".

Trebuie să recunoaştem, aşadar, că textul elevului Andrei Voicu este foarte bine scris, n-are nimic jignitor, dar surprinde, fără echivoc, esenţa.

În schimb, videoclipul în care profesoara de desen debordează de mesaje provocatoare şi îndemnul ca tinerele fete, eventual elevele sale, care n-au bani să ajungă la mare, au o soluţie, să-şi caute un "moşulică" plin de  bani cu care să se cupleze şi să facă, anume ce?

Păi, de pildă, ce aflăm dacă extragem cîteva versuri din videoclipul formaţiei Kronos, intitulat "Vreau să merg la mare":

"Uite cine vine, uite cine vine,
un moşulică cu patru limuzine,
e bătrîn, dar e milionar,
dar ce contează dacă banu-i ban!
O să-mi fac toate plăcerile,
că am cu cine şi am cu ce.
Moşul are şi doi body-guarzi,
să nu se întîmple vreun necaz!"


Cam acestea sînt învăţate, pe note etnomuzicale, elevele profesoarei de desen să facă dacă n-au bani să ajungă pe Litoral. Partea gravă a problemei este că un elev e pe cale să i se rateze viitorul deoarece unii dintre dascălii săi, care nu reuşesc să înţeleagă că astăzi copiii, mai ales cei deştepţi de la Hasdeu, au personalitate pe care şi-o pot exprima liber într-o eră a comunicării. Sunt,iata,unii dascali care nu prea pricep că elevii unei şcoli de elită precum Hasdeul nu pot fi ţinuţi sub un clopot de sticlă, ci au dreptul la observaţie şi opinie pe care şi le pot exprima liber, cu condiţia ca punctele lor de vedere să fie decent transmise. Or, elevul Andrei Voicu, tocmai asta a făcut; a observat că "exprimarea artistică" a doamnei profesoare, nu cadrează cu scopul declarat al dascălului. Anume, nu poţi să fii autoritară la desen, obiect de studiu care nu-i chiar chintesenţa Hasdeului, şi vulgară în timpul liber, îndemnînd prin versuri stupide şi unduiri de şolduri dezgolite, ca elevele tale să-şi găsească un moş cu bani care să le ducă pe Litoral.

În plus, tînărul Andrei Voicu, după cum se poate constata, nu a avut ceva de comentat faţă de profesorii săi care şi-au cîştigat autoritatea la catedră prin profesionalism, prestanţă şi pedagogie, dascăli de care Hasdeul are, slavă Domnului, parte de sute de ani si are si azi , ci a taxat tocmai reversul, întruchipat de juna profesoară de desen. Altminteri, e de neînţeles de ce conducerea instituţiei n-a observat şi ea ori s-a prefacut ca nu vede, că de atîţia ani, profesoara respectivă, care azi se simte jignită şi lovită în autoritate, are pe youtube videoclipuri care depăşesc cu mult limita decenţei pentru un profesor.

Altfel, trebui spus că dacă cei ce conduc colegiul B.P. Hasdeu ţin la eticheta şi prestanţa cadrelor didactice, decizia de a distruge un elev care a văzut simplu că o profesoară de desen atentează vizibil şi public exact la aceste valori pe care zic că le apără nenorocind, pe viaţă, un tînăr, cu care, de fapt, ar trebui să stabilească nişte punţi reale de comunicare şi să înţeleagă faptul simplu că, astăzi, copiii deştepţi au păreri şi opinii pe care simt nevoia să le transmită.

Iar dacă s-ar fi vrut tranşarea unui conflict devenit public atunci corect ar fi fost ca în faţa Comisiei de Disciplină să fi compărut atît elevul, cît şi profesoara supărată care-şi învaţă elevele, nişte adolescente de 16-18 ani, cum reuşeşeşti în viaţă dacă eşti o "piţi".

Ca atare, este necesar ca, atît Comisia de Disciplină, Consiliul Profesoral dar şi Inspectoratul Şcolar să evalueze corect situaţia căci se află în faţa unei decizii extrem de sensibile pentru viitorul unui băiat care, pînă la urmă, ar putea fi sancţionat ,pe nedrept,pentru "delict de opinie".


Etichete: între |  Hasdeul |  modernizare |  trecutului |  şabloanele
Voteaza articolul: bun: 37  |  slab: 5   32

Comentarii

Popa
07 noiembrie 2018
Eu nu înțeleg de ce doamna profesoară propune sancționarea atât de drastică a domnului Voicu? Mai ales că mesajul videoclipului comentat de elev este suficient de pertinent încât să nu poată fi considerat trivial! Dacă urmăriți creația cu pricina veți constata că tema artistică este demnitatea femeii (fetei) lipsite de resurse, tradus prin alegerea pragmatismului în defavoarea parvenitismului, temă cât se poate de actuală pentru România de astăzi. Nu înțeleg de ce îi este rușine unui profesor cu așa ceva? Conducerea B/H(u) cred că ar greși dramatic dacă ar sacționa pe oricare din cei doi fără să încerce întâi să aplaneze conflictul.


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU