Curs valutar:
4.7345
4.2201
17 iulie 2019 Ultimul update: 16:30
Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 104/2019 sedinta extraordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 104
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, JOI, 09 MAI 2019, ora 9,00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Buzău.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 06 MAI 2019PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU


    
                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Miercuri, 17 iulie 2019

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU