Curs valutar:
4.6605
4.1120
12 decembrie 2018 Ultimul update: 09:26
Consiliu Judetean - Dispozitie nr. 762/2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 762
privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 21 DECEMBRIE 2017, ora 10:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. Nicolae Bălcescu nr.48, Sala "Dimitrie Filipescu" cu următoarea ordine de zi: 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni;

2. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

5. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

7. Stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2018;

8. Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;

9. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017 precum și profesorilor coordonatori;

10. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 219/2011 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță al Județului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a Județului Buzău în care își desfășoară activitatea;

11. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

12. Stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

13. Aprobarea modificării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău respectiv Muzeului Județean Buzău aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 274 și 235/2016;

14. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău ;

15. Aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

16. Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;

17. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău în anul 2018;

18. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”;

19. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău - familia ocupațională „Administrație”;

20. Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău - familia ocupațională „Administrație”;

21. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

22. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

23. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

24. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

25. Stabilirea indemnizației administratorului unic și a grilei de salarizare a personalului la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL;

26. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Pleșcoi-Berca-Ojasca-Buzău şi retur, operatorului de transport  rutier SC MILLENIUM TRANS SRL;

27. Aprobarea organizării și funcționării Comisiei speciale județene pentru siguranța circulației.


BUZĂU , 14 DECEMBRIE 2017


PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                             SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                                MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Miercuri, 12 decembrie 2018

Ultima Ora

Stiri centrale

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU