Curs valutar:
4.6550
3.9774
16 iulie 2018 Ultimul update: 18:08
Consiliu Judetean - Dispozitie nr. 664/2017

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 664
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară


 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
 În temeiul art.94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
 Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, LUNI, 02 OCTOMBRIE 2017 , ora 1300.
 Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău,                        B-dul N. Bălcescu nr. 48, având pe  ordinea de zi PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea 
B – Clădiri Publice.

Art.2. Secretarul judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 27 SEPTEMBRIE 2017


PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                      

                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Marţi, 17 iulie 2018

Ultima Ora

Stiri centrale

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU