Curs valutar:
4.6228
3.9370
21 mai 2018 Ultimul update: 18:42
Consiliu Judetean - Dispozitie nr. 601/2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 601
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, MARȚI, 08 AUGUST  2017 , ora 12:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;

3. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii pentru promovarea proiectului “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Paşii (E85)” - forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare;

4. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, precum şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca-Vadu Paşii, judeţul Buzău”, promovat spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” - forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 04 AUGUST 2017


PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                            SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU