Curs valutar:
4.6228
3.9370
21 mai 2018 Ultimul update: 18:42
Consiliu Judetean - Dispozitie nr. 349/2017

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 349
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, VINERI, 09 IUNIE 2017, ora 12:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind:

1. Aprobarea proiectului „IMPACT RÎMNICELU - Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Rîmnicelu, Județul Buzău” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1.;

2. Aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C.Brătianu” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului Cultural” - formă actualizată. 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 07 IUNIE 2017


PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                      

                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                       SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU