Curs valutar:
4.7625
4.2638
22 mai 2019 Ultimul update: 18:20
CJ Dispoziţie 52/2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 52
privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău
în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, LUNI, 11 MARTIE 2019, ora 10:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea participării Județului Buzău la Târgul Internațional de Turism de la Rioja, Spania, 5-7 aprilie 2019;

2. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul  Raional Dubăsari, Republica Moldova, în perioada 22-24 martie 2019;

3. Completarea art. II din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 1/2019.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 06 MARTIE 2019


              PREŞEDINTE,

     PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                      
                                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                        SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
                                                                                   
                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Miercuri, 22 mai 2019

Ultima Ora

Stiri centrale

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU