Curs valutar:
4.7480
4.1981
19 februarie 2019 Ultimul update: 19:04
CJ 22/2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

 
DISPOZIŢIE   Nr. 22
privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, LUNI, 28 IANUARIE 2019, ORA 9,00. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale  Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 145/2018;

2. Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată;

3. Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019;

4. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018; 

5. Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe;

6. Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020;

7. Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale);

8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău; 

9. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

10. Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

11. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

12. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019;

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

1. NOTĂ privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 133/31.05.2018

2. RAPORT privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2018.

3. RAPORT anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău pentru anul 2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 21 IANUARIE  2019PREŞEDINTE,

   PETRE-EMANOIL NEAGU  
                                              
                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Marţi, 19 februarie 2019

Ultima Ora

Stiri centrale

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU