Anunt public Nr. 320/CLM/2019
ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 320/CLM/2019   


ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna octombrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:


• proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018  privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 octombrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

EP/FSP
ex. 2
29.08.2019
Duminică, 26 ianuarie 2020

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU